Logo
Задайте своя въпрос?
Очакваме Ви онлайн!
Пишете тук!

Какво е e-Policy

e-Policy е сърцето на нашето решение – създадено специално за вас!

e-Policy не е просто най-добрият софтуер за застрахователни посредници!

e-Policy е “облачна” и “тотално мобилна”, с интуитивен лесен за ползване интерфейс, уеб сървиси и стандартизирано API за бърза интеграция с всякакви продукти, услуги и други системи.

e-Policy използва най-съвременни технологии и поддържа пълен набор от функционалности, подлежащи на гъвкаво модулиране, настройки и къстамизация.

e-Policy предоставя чрез единна база данни богатство от справки, анализи и отчети за ефективното управление на бизнеса, фактуриране, автоматично известяване чрез sms и e-mail, и много други.


От професионалисти за професионалисти

e-Policy е напълно интегрирана уеб-базирана платформа с модули за цялостно управление на бизнеса на застрахователните посредници.

e-Policy дава възможност за 24/7 активно управление на документите, гарантира най-висока сигурност на данните и архивираните документи.

e-Policy осигурява интегрирана онлайн поддръжка, професионален чат, регулярни и по заявка видео обучения и webinar-и.

e-Policy е идеална както за структури с разгърната мрежа, така и за корпоративни, каптивни или нишови брокери.

e-Policy отразява незабавно всички необходими законови промени и изисквания на КФН.

top